Op zoek naar een professional die gemeenten en organisaties verder kan helpen met duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van energie en mobiliteit? Vind dan een Krachtwerker!

 

Wie zijn onze Krachtwerkers?

Onze Krachtwerkers zijn ondernemende allrounders met ruime kennis en ervaring in de duurzaamheidssector. Zij blijven zich -mede door het Krachtwerk netwerk- voortdurend ontwikkelen en verbeteren om bij onze opdrachtgevers met de meest relevante kennis impact te kunnen creëren.

 

Denkkrachten en Daadkrachten

Wij bieden twee soorten Krachtwerkers; namelijk Denk- en Daadkrachten, al zijn velen van hen van beide markten thuis. Denkkrachten bieden een frisse blik op duurzame vraagstukken. Deze masterminds zijn inzetbaar als business developer, adviseur of sparringspartner. Daadkrachten zijn aanpakkers die vraagstukken in de praktijk implementeren en uitvoeren. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met project- en procesmanagement, product development en marketing- en communicatie.

Matthijs

Consultant E-mobility
& interim manager

Joris

Consultant E-mobility
& energiemarkten

Laurens

Projectmanager
& consultant duurzaamheid

Tineke

Project-
& procesmanager

Charlie

Consultant
energy & flex

Janneke

Projectmanager
& Communicatieadvies

Remco

Project & programmamanager

Marcel

Projectmanager
& projectontwikkelaar

Dave

Consultant verduurzaming
& E-mobility

Wilma

Programmamanager
& consultant subsidies

Bart

Consultant trading
& IT

Joost

Analist
& creatief denker

Ciska

Sr. Business developer

Matthijs Verhiel

De energietransitie is een grote kans voor Nederland. Hier wil ik deel van uitmaken. Om deze reden zijn wij Krachtwerk begonnen; impact creëren door enthousiaste, professionals te mobiliseren en op te leiden tot Denk- of Daadkrachten die bij onze opdrachtgevers het verschil maken.

Een technische en bestuurskundige studie en acht werkjaren in de energiemarkt als business developer, marketeer, product owner en leidinggevende heeft mij de kennis en kunde gebracht duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en te realiseren.

Zelf pak ik naast het verder uitbouwen van Krachtwerk opdrachten op. Hierbij benader ik doelen op een daadkrachtige manier en breng partijen met enthousiasme en kennis bij elkaar om samen tot een duurzame realisatie te komen.

Matthijs is in te zetten voor:

 • Productmanagement
 • Productontwikkeling
 • Business development
 • Projectmanagement
 • Interim management

t: 020-2394823

Mail me

Joris van Leeuwen

Mijn doel is om vanuit de inhoud organisaties te helpen de juiste keuzes te maken. Of dat nu gaat om de implementatie van diensten bij elektrisch vervoer of het ontsluiten van de flexibiliteits- of congestiemanagement-markten. Strategische beslissingen realiseer ik als pro-actief ingestelde projectmanager in de praktijk.

Ik ben blij dat er in Nederland een klimaat van ‘aanpakken’ is ontstaan waarbij duurzaamheid daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Voor de nieuwe generatie is een duurzame toekomst meer een vanzelfsprekendheid geworden. Ik vind het fantastisch om in een omgeving met gelijkgestemden mijn werk te doen.

Mijn realisatiekracht ondersteun ik met goede analytische vaardigheden en uitgebreide kennis van zowel de energie- als E-mobility-markt.

Joris is in te zetten voor:

 • Project management
 • Consultancy
 • Business analyse
 • Product development

t: 020-2394823

Mail me

Laurens Wiersma

Ik geloof om meerdere redenen sterk in duurzaamheid. In de eerste plaats is het noodzakelijk om als maatschappij meer milieubewust te handelen. Koplopers willen echter niet alleen de schade beperken, maar zien ook kansen en commerciële mogelijkheden.

Nederland bruist van duurzame innovatie. Ik ben trots op de bijdrage die wij als Krachtwerk leveren aan de verduurzaming van ons land. Samen zetten we visie en strategie om naar duurzame daadkracht en kunnen we elkaar inspireren en enthousiasmeren.

Met mijn businessachtergrond en ervaring in de duurzame hoek van de energiesector ben ik goed in staat om duurzame impact te creëren. Mijn kracht zit in het gericht aansturen van projectteams en het managen en verbinden van diverse stakeholders, zonder daarbij de klant uit het oog te verliezen.

Laurens is in te zetten voor:

 • Project- en procesmanagement
 • Business development
 • Strategie en innovatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

t: 020-2394823

Mail me

Tineke de Vries

Het vergt nogal wat denkkracht, realisatiekracht, doorzettingsvermogen en creativiteit om de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening te maken. Toch geloof ik dat het mogelijk is als je de juiste mensen bij elkaar brengt! Met enthousiasme heb ik me daarom aangesloten bij Krachtwerk, professionals met dezelfde drive.

Ik lever toegevoegde waarde aan opdrachtgevers door het realiseren van concrete resultaten in een situatie die complex is vanwege de politiek-bestuurlijk context of door het aantal stakeholders of samenwerkingspartners met tegenstrijdige belangen. Ik laat me hierdoor niet uit het veld slaan en boek vooruitgang door stappen in de goede volgorde te zetten en organisaties en samenwerkingspartners in het proces mee te nemen.

Met 20 jaar werkervaring in de duurzaamheidssector in binnen- en buitenland heb ik een brede blik ontwikkeld op inhoud en proces. Ik ben hands-on en werk graag in een rol waar politiek, strategie, techniek en uitvoering samenkomen.

Tineke is in te zetten voor:

 • Projectmanagement 
 • Projectontwikkeling
 • Beleid en strategie
 • Alliantiemanagement

t: 020-2394823

Mail me

Charlie Stewart

Het energielandschap ondergaat een wereldwijde transformatie waarin de CO2 uitstoot het komende decennium significant omlaag moet. Digitalisering en decentralisatie helpen deze transitie mogelijk te maken door duurzame en flexibele energieproducten. Dit zorgt voor flinke uitdagingen voor de sector, maar creëert ook kansen voor bedrijven die klaar zijn voor deze nieuwe wereld.

Mijn doel is om de energietransitie te versnellen door bedrijven te ondersteunen die een vergelijkbare ambitie hebben. Ik werk graag met energie-experts, duik in de details, maar breng deze details ook terug tot de realiteit om toepasbare business strategieën met impact te ontwikkelen.

Ik benader mijn werk met een innovatieve mindset, en gebruik mijn ervaring uit de diverse hoeken van de energiemarkt om inzicht en richting te geven aan mijn klanten in een snel veranderende markt.

Charlie is in te zetten voor:

 • Storage & flexibiliteitsmarkten
 • Financiële analyse
 • Project management

t: 020-2394823

Mail me

Janneke Kreike

Communicatie betekent iets gemeenschappelijk maken.” Met deze overtuiging leg ik de focus op het verbinden van partijen aan één van onze grootste gemeenschappelijke uitdagingen: de energietransitie!  

De energietransitie brengt niet alleen technische en economische uitdagingen met zich mee, maar betekent ook dat we op sociaal vlak andere keuzes moeten maken en ons gedrag veranderen. Willen we dat volgende generaties kunnen blijven genieten van onze aarde, is het nodig om samen een omslag te kunnen en vooral willen maken, waarbij we anders durven te denken en te doen.  

Hieraan draag ik als energieke en ondernemende projectmanager gespecialiseerd in strategische marketing, communicatie en participatie, graag aan bij. Mijn kracht ligt in het verbinden van stakeholders op diverse niveaus en binnen complexe sociale vraagstukken zoals het aardgasvrij maken van wijken en bedrijfsterreinen, het aanjagen van duurzame mobiliteit passend bij smart cities en stadsontwikkeling. In dergelijke projecten zorg ik voor activatie van betrokkenen door communicatie, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het creëren van draagvlak om gezamenlijk en effectief duurzame doelstellingen te bereiken. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

Janneke is in te zetten voor:

 • Projectmanagement 
 • Participatietrajecten 
 • Strategische communicatie 
 • Marketing 

t: 020-2394823

Mail me

Remco van Kessel

Senior project & programma manager met leidinggevende ervaring in digitalisering, maintenance operations en supply chain management. Medeoprichter en bestuurder van een succesvol opererende duurzame energie-coöperatie. Mijn concrete bijdrage aan de energie transitie. Ik ben nieuwsgierig, proactief en zoek voortdurend naar praktische mogelijkheden voor een invulling van kansen. Goed in het definiëren van doelen, formuleren van strategieën én het integraal leiden van de implementatie. Mijn stabiele persoonlijkheid, open houding en feitelijke aanpak dragen bij aan een respectvol werkklimaat en succesvolle samenwerking. Ik zet me in voor organisaties die duurzaam willen ondernemen met een verantwoorder energie gebruik, efficiëntere bedrijfsprocessen en minder afval.

Remco is in te zetten voor:

 • Project & programmamangement
 • Strategisch advies

t: 020-2394823

Mail me

Marcel van de Wetering

De duurzame energietransitie is een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving op dit moment. Met 15 jaar ervaring in de duurzame energiesector heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt en actief gewerkt aan het duurzamer maken van onze wereld.

Ik heb een brede inhoudelijke achtergrond, onder andere op het gebied van warmtenetten, WKO, zon- en windenergie, energy trade, transitie in de gebouwde omgeving en gebiedsopgaven. Binnen deze inhoudelijke thema’s heb ik gewerkt aan het samenbrengen van financiële, juridische, technische en beleidsmatige aspecten om duurzame projecten te realiseren.

Ik ben gedreven en resultaatgericht en neem actief de lead bij complexe vraagstukken en het signaleren van nieuwe kansen. Daarnaast ken het belangenspel tussen stakeholders als geen ander dus ik weet hoe ik hier actief sturing aan moet geven om tot resultaat te komen. Ik stel me flexibel op en probeer altijd oplossingsgericht te werk te gaan, ook bij tegenslag of weerstand. Ik ben namelijk altijd op zoek naar hoe het wél kan.

Marcel is in te zetten voor:

 • Projectmanagement
 • Projectontwikkeling (duurzame warmte, zonne- en windenergie)
 • Integrale (gebieds)vraagstukken binnen de energietransitie

t: 020-2394823

Mail me

Dave Emons

Je kunt wel zeggen dat duurzaamheid hét draaipunt is voor onze toekomst. De antwoorden die we nu geven, zijn bepalend voor het toekomstig welbevinden van mensen, groeikansen voor bedrijven en uiteindelijk de stabiliteit in onze wereld. Snelheid, moed en daadkracht zijn nodig. Ik geloof dat onze tijd kansen biedt voor een nieuwe verbinding en groei. 

Ik ben een ervaren projectmanager en strategisch adviseur, met meer dan 15 jaar ervaring bij grote ondernemingen en instellingen. Een organisatie transformeren naar de toekomst, waarbij zowel groei als duurzaamheid op de agenda staan, daar krijg ik energie van. Dit is een uitdaging want soms gaan deze zaken compromisloos samen en soms zijn harde keuzes nodig.

De afgelopen jaren heb ik als adviseur en manager (MT-lid) in de energiesector gewerkt bij een leidende energieleverancier in Amsterdam. Ik houd me bezig met zaken als marktonderzoek, strategie en routekaart, partnership en propositie-ontwikkeling en implementatie. Mijn kracht zit in het ontwikkelen van strategische perspectieven in samenwerking met anderen en het realiseren en soms forceren van doorbraken.

Dave is in te zetten voor:

 • Strategie en business-development
 • Interim-management (commercie, marketing)
 • Project- en programma-management

t: 020-2394823

Mail me

Wilma Eerenstein

Ik ben er van overtuigd dat de energievoorziening in Nederland 100% hernieuwbaar kan zijn. Gelukkig beseffen steeds meer partijen dit en daarom is de tijd aangebroken om het gewoon te gaan doen. Ik zet me daar graag voor in.

Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van duurzame energie begrijp ik als geen ander dat een samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie en een circulaire economie mogelijk is. Ik heb naast inhoudelijke kennis over duurzame energie en productontwikkeling, ervaring met het aansturen van interdisciplinaire teams, projectmanagement en programmacoördinatie. Ik kan goed de brug slaan tussen techniek en samenleving.

Vanuit mijn rol als voorzitter van “COHESIE”, de lokale energiecoöperatie, heb ik inmiddels twee systemen van 270 en 189 zonnepanelen gerealiseerd en gaan we momenteel voor een derde project.

Wilma is in te zetten voor:

 • Project- en procesmanagement
 • Projectplanning en subsidieaanvragen
 • Advies op het gebied van duurzaam beleid en vertaling naar concrete projecten en stappen
 • Strategie en innovatie

t: 020-2394823

Mail me

Bart Meijer

Energie is een primaire levensbehoefte en betrouwbaarheid van energie is van onschatbare waarde.

Duurzame projecten binnen de energiesector zetten deze levensbehoefte vaak onder druk en dat vind ik jammer. Ik geloof namelijk dat een evenwichtige waardering van duurzame initiatieven zal bijdragen aan de leveringszekerheid en daarmee ook aan het draagvlak in de maatschappij.

Een van mijn doelen is dan ook processen perfect te stroomlijnen om snel tot de kern van een bedrijf te komen. Ik streef ernaar oplossingen te vinden waar problemen zich lijken op te stapelen; knopen doorhakken, risico’s zorgvuldig inschatten: zo creëer ik nieuwe kansen voor de klant.

Na 15 jaar ervaring binnen netbeheer in de energiesector zijn er vele mooie  uitdagingen langsgekomen.

Bart is in te zetten voor:

 • Portfolio- of riskmanagement bij leverancier of programmaverantwoordelijke
 • Energiedat-management bij leverancier of programmaverantwoordelijke
 • Interim-management

t: 020-2394823

Mail me

Joost van Barneveld

De opgave van verduurzaming is overweldigend. Mijn kracht ligt erin beslissers op basis van feiten te begeleiden naar een keuze die nú met overtuiging gemaakt en uitgevoerd kan worden.

Meer dan zeven jaar heb ik de Europese Commissie, ministeries en onderzoeksinstituten hun strategie helpen kiezen op het gebied van duurzame energie, robotisering, smart-grids en autonome systemen. Dat doe ik door de overweldiging eerst om te zetten in verbeelding en wensen en vervolgens in prioriteiten op basis van diepgaande technische, economische en bestuurlijke analyse. Daar beleef ik als natuurkundige veel plezier aan!

Gedurende mijn loopbaan als consultant heb ik een breed netwerk opgebouwd van onderzoekers, beleidsmakers, en innovatieve bedrijven. Die verbind ik graag in publiek-private samenwerkingen voor praktische oplossingen: een advies is immers pas wat waard als je het uitvoert.

Joost is in te zetten voor:

 • Opties verkennen en genereren
 • Impact-analyses
 • Begeleiding van tenders en offertetrajecten
 • Socio-economisch onderzoek
 • Matchmaking

t: 020-2394823

Mail me

Ciska Hoogeveen

Ik wil het tempo van de energietransitie versnellen, zowel
door nieuwe klantvragen om te zetten in passende duurzame
proposities, als door verouderde interne processen met
teams samen te ‘updaten’ .

Ik ben een generalist met een passie voor techniek, ik ben
sterk in schrijven, enthousiasmeren, inspireren. Deze competenties combineer ik met een goed gevoel voor
commercie en politieke verhoudingen, dit zorgt ervoor dat ik op veel niveaus impact kan maken. Relaties beschrijven mij daarnaast als een: speedy conzales, ik houd van snelheid en
scoren.

Ciska is in te zetten voor:

 • Business development
 • Interim management
 • Consultancy

t: 020-2394823

Mail me