Wie zijn onze Krachtwerkers?

Op zoek naar hulp bij specifieke duurzame projecten? Onze Krachtwerkers zijn specialisten op het gebied van de implementatie van duurzame energiesystemen en mobiliteit. Dit betekent dat ze continu bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen en het delen van kennis via energie consultancy. Zo houd je als organisatie controle in transitie naar een duurzamere wereld en creëer je tegelijkertijd een betere werkomgeving voor je teams.

Wie zijn onze Krachtwerkers?

Op zoek naar hulp bij specifieke duurzame projecten? Onze Krachtwerkers zijn specialisten op het gebied van de implementatie van duurzame energiesystemen en mobiliteit. Dit betekent dat ze continu bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen en het delen van kennis via energie consultancy. Zo houd je als organisatie controle in transitie naar een duurzamere wereld en creëer je tegelijkertijd een betere werkomgeving voor je teams.

Matthijs

Consultant E-mobility en interim manager

Robert

Sr. Krachtwerker energie en flex – Interim manager

Joris

Consultant E-mobility en energiemarkten

Jill

Consultant en projectcoördinator

Thijs

Consultant en projectmanager

Amy

Programma- en projectmanager

Jasper

Consultant en projectmanager

Coen

Consultant en projectmanager

Charlie

Consultant energy en flex

Veerle

Consultant en projectmanager

Marcel

Projectmanager en projectontwikkelaar

Tineke

Project- en procesmanager

Dave

Consultant verduurzaming en E-mobility

Bart

Consultant trading en IT

Joost

Analist en creatief denker

Rick

Proposition manager en business developer E-mobility

Nassar

Consultant en projectmanager

Marc

Business development en Sales

Sietze

Sr. Krachtwerker duurzame mobiliteit en energie

Twan

Consultant en projectmanager

Jeroen

Consultant en projectmanager

Pearl

Consultant en projectmanager

Lennart

Consultant en projectmanager

Leanne

Consultant en projectmanager

Rixt

Office manager

Fardau

Projectmanager

Roos

Consultant en Projectmanager

Else

Consultant en Projectmanager

Imke

Stagiaire Innovatie

Laura

Consultant en Projectmanager

Terry

Online marketeer

Caspar

Consultant en Productmanager

Matthijs Verhiel

De energietransitie is een grote kans voor Nederland. Hier wil ik deel van uitmaken. Om deze reden zijn wij Krachtwerk begonnen; impact creëren door enthousiaste, professionals te mobiliseren en op te leiden tot Denk- of Daadkrachten die bij onze opdrachtgevers het verschil maken.Een technische en bestuurskundige studie en acht werkjaren in de energiemarkt als business developer, marketeer, product owner en leidinggevende heeft mij de kennis en kunde gebracht duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en te realiseren.Zelf pak ik naast het verder uitbouwen van Krachtwerk opdrachten op. Hierbij benader ik doelen op een daadkrachtige manier en breng partijen met enthousiasme en kennis bij elkaar om samen tot een duurzame realisatie te komen.

Matthijs is in te zetten voor:

 • Productmanagement
 • Productontwikkeling
 • Business development
 • Projectmanagement
 • Interim management
Mail me

Robert Bancso

Het is mijn doel om de energietransitie te versnellen, zodat we als samenleving de effecten van klimaatverandering maximaal dempen en toekomstige generaties in een schone en aangename wereld leven. Ik krijg er energie van als ik samen met stakeholders tot creatieve nieuwe oplossingen kan komen. Hiermee leg ik de basis voor besluiten en daadkrachtige implementaties. Met deze manier van werken, maak ik impact in (energie)bedrijven en draag ik actief bij aan de energietransitie.Mijn loopbaan startte met handelen op de energiemarkten en van daaruit heb ik me verder ontwikkeld naar coördinator, projectmanager, business change manager en teammanager. Ik ben in staat om teams effectief te maken en aan te sturen waarbij verantwoordelijkheid in het team ligt en vertrouwen en verbinding centraal staan. Ik moedig creativiteit in een team aan om meer mogelijkheden te genereren. Door met elkaar te kijken wat de opties zijn en wat daarvoor nodig is, krijg ik opdrachten gerealiseerd. Ik ben een energieke, analytische leider met oog voor de verbinding en mens. Daarnaast breng ik een vleug humor mee naar de werkvloer. Ik voel me thuis in omgevingen die techniek, IT en handelscomponenten combineren. Ik ben in staat om medewerkers te coachen om het beste uit zichzelf te halen.

Robert is in te zetten voor:

 • Interim-Management
 • Projectmanagement
 • Change Management
 • Impact Analyse
Mail me

Joris van Leeuwen

Mijn doel is om vanuit de inhoud organisaties te helpen de juiste keuzes te maken. Of dat nu gaat om de implementatie van diensten bij elektrisch vervoer of het ontsluiten van de flexibiliteits- of congestiemanagement-markten. Strategische beslissingen realiseer ik als pro-actief ingestelde projectmanager in de praktijk.Ik ben blij dat er in Nederland een klimaat van ‘aanpakken’ is ontstaan waarbij duurzaamheid daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Voor de nieuwe generatie is een duurzame toekomst meer een vanzelfsprekendheid geworden. Ik vind het fantastisch om in een omgeving met gelijkgestemden mijn werk te doen.Mijn realisatiekracht ondersteun ik met goede analytische vaardigheden en uitgebreide kennis van zowel de energie- als E-mobility-markt.

Joris is in te zetten voor:

 • Project management
 • Consultancy
 • Business analyse
 • Product development
Mail me

Jill Rietbergen

Als samenleving zijn we constant in transitie. We zijn van het platteland naar de stad getrokken, gingen van papier naar digitaal en gaan nu van eigendom naar delen, van vast naar flexibel en van fossiele naar duurzame energiebronnen. Al deze transities gaan gepaard met innovaties, veranderingen in denkpatronen en gedrag, uitdagingen door nieuw gestelde verbruiksgrenzen en kansen voor nieuwe markten, producten en diensten. Met mijn ervaring help ik mensen de volgende stap te zetten in de energietransitie, zo vertaal ik ideeën naar werkbare verduurzamingsstrategieën en innovatieve diensten, coördineer ik projecten en ontzorgen we samen de eindgebruiker door processen duidelijk, simpel en duurzaam te maken. Ik ben hierbij proactief, zorg voor duidelijke communicatie en schep orde in de chaos. Zo werk ik graag met jou aan een duurzame en leefbare toekomst.

Jill is in te zetten voor:

 • Projectmanagement
 • Service development
 • Marketing- en communicatiestrategie
 • Aanbestedingen
Mail me

Jasper de Leede

De komende jaren zijn essentieel voor de manier waarop wij onze toekomstige samenleving in gaan richten. Dat de huidige mix met fossiele brandstoffen niet houdbaar is, is ondertussen geen onderwerp van discussie meer. Tussen beseffen dat er verandering plaats moet vinden en het moment dat de veranderingen plaats hebben gevonden zit echter een lange weg. Met het doel om hieraan bij te dragen en deze transitie te versnellen heb ik me na mijn studie op de energiemarkt gestort en hou ik me in de rol van Project of Procesmanager bezig met het versnellen van de energietransitie, bij zowel publieke als private organisaties. Door een proactieve open houding, met duidelijke communicatie en het snel op kunnen pakken, en eigen maken, van nieuwe onderwerpen ben ik in staat organisaties te helpen met de benodigde versnelling die gezocht wordt. Op deze manier draag ik graag bij aan betere toekomst met bedrijven die hier een rol in willen spelen.

Jasper is in te zetten voor o.a.:

 • Project- en Procesmanagement
 • Consultancy
 • Impact analyse
Mail me

Thijs van der Zee

Hoe wordt een omgeving zo duurzaam en leefbaar mogelijk? Dat zijn vragen waar ik mij graag mee bezig hou. Bij Krachtwerk werk ik als project- en programmamanager aan vraagstukken op het snijvlak tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Daarbij zet ik mijn kennis en ervaring in om overheden en bedrijven verder te helpen in de transitie naar duurzame mobiliteit en schone energie. Ik werk graag met een gezamenlijke aanpak waar verschillende disciplines samenkomen met als resultaat, zichtbaar en innovatieve oplossingen.

 

Thijs is in te zetten voor:

 • Project- en procesmanagement 
 • Strategie en innovatie 
 • Gebiedsontwikkeling en mobiliteit 
Mail me

Coen van der Pol

Een duurzame toekomst, waarin de leefbaarheid van onze omgeving en de planeet vooruitgaat. Dit houdt in dat zowel de techniek het moet toelaten om vervoer en consumptie mogelijk te maken op een duurzame wijze, maar ook dat er gedragsverandering moet plaatsvinden bij reizigers en consumenten. Daar zet ik mij voor in. Met analytische en kritische blik kijk ik naar complexe socio-technische en socio-economische vraagstukken, voorlopig gefocust op de energietransitie. Gedreven door een inherente nieuwsgierigheid maak ik nieuwe onderwerpen mezelf snel eigen. Ik werk graag aan vraagstukken waar verschillende disciplines samenkomen, om zo een breed gedragen oplossingen te kunnen vinden.  

Coen is in te zetten voor o.a.:  

 • Consultancy  
 • Impact analyse  
 • Systeemanalyse
Mail me

Tineke de Vries

Het vergt nogal wat denkkracht, realisatiekracht, doorzettingsvermogen en creativiteit om de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening te maken. Toch geloof ik dat het mogelijk is als je de juiste mensen bij elkaar brengt! Met enthousiasme heb ik me daarom aangesloten bij Krachtwerk, professionals met dezelfde drive.Ik lever toegevoegde waarde aan opdrachtgevers door het realiseren van concrete resultaten in een situatie die complex is vanwege de politiek-bestuurlijk context of door het aantal stakeholders of samenwerkingspartners met tegenstrijdige belangen. Ik laat me hierdoor niet uit het veld slaan en boek vooruitgang door stappen in de goede volgorde te zetten en organisaties en samenwerkingspartners in het proces mee te nemen.Met 20 jaar werkervaring in de duurzaamheidssector in binnen- en buitenland heb ik een brede blik ontwikkeld op inhoud en proces. Ik ben hands-on en werk graag in een rol waar politiek, strategie, techniek en uitvoering samenkomen.

Tineke is in te zetten voor:

 • Projectmanagement 
 • Projectontwikkeling
 • Beleid en strategie
 • Alliantiemanagement
Mail me

Charlie Stewart

Het energielandschap ondergaat een wereldwijde transformatie waarin de CO2 uitstoot het komende decennium significant omlaag moet. Digitalisering en decentralisatie helpen deze transitie mogelijk te maken door duurzame en flexibele energieproducten. Dit zorgt voor flinke uitdagingen voor de sector, maar creëert ook kansen voor bedrijven die klaar zijn voor deze nieuwe wereld.Mijn doel is om de energietransitie te versnellen door bedrijven te ondersteunen die een vergelijkbare ambitie hebben. Ik werk graag met energie-experts, duik in de details, maar breng deze details ook terug tot de realiteit om toepasbare business strategieën met impact te ontwikkelen.Ik benader mijn werk met een innovatieve mindset, en gebruik mijn ervaring uit de diverse hoeken van de energiemarkt om inzicht en richting te geven aan mijn klanten in een snel veranderende markt.

Charlie is in te zetten voor:

 • Storage & flexibiliteitsmarkten
 • Financiële analyse
 • Project management
Mail me

Marcel van de Wetering

De duurzame energietransitie is een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving op dit moment. Met 15 jaar ervaring in de duurzame energiesector heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt en actief gewerkt aan het duurzamer maken van onze wereld.Ik heb een brede inhoudelijke achtergrond, onder andere op het gebied van warmtenetten, WKO, zon- en windenergie, energy trade, transitie in de gebouwde omgeving en gebiedsopgaven. Binnen deze inhoudelijke thema’s heb ik gewerkt aan het samenbrengen van financiële, juridische, technische en beleidsmatige aspecten om duurzame projecten te realiseren.Ik ben gedreven en resultaatgericht en neem actief de lead bij complexe vraagstukken en het signaleren van nieuwe kansen. Daarnaast ken het belangenspel tussen stakeholders als geen ander dus ik weet hoe ik hier actief sturing aan moet geven om tot resultaat te komen. Ik stel me flexibel op en probeer altijd oplossingsgericht te werk te gaan, ook bij tegenslag of weerstand. Ik ben namelijk altijd op zoek naar hoe het wél kan.

Marcel is in te zetten voor:

 • Projectmanagement
 • Projectontwikkeling (duurzame warmte, zonne- en windenergie)
 • Integrale (gebieds)vraagstukken binnen de energietransitie
Mail me

Dave Emons

Je kunt wel zeggen dat duurzaamheid hét draaipunt is voor onze toekomst. De antwoorden die we nu geven, zijn bepalend voor het toekomstig welbevinden van mensen, groeikansen voor bedrijven en uiteindelijk de stabiliteit in onze wereld. Snelheid, moed en daadkracht zijn nodig. Ik geloof dat onze tijd kansen biedt voor een nieuwe verbinding en groei.Ik ben een ervaren projectmanager en strategisch adviseur, met meer dan 15 jaar ervaring bij grote ondernemingen en instellingen. Een organisatie transformeren naar de toekomst, waarbij zowel groei als duurzaamheid op de agenda staan, daar krijg ik energie van. Dit is een uitdaging want soms gaan deze zaken compromisloos samen en soms zijn harde keuzes nodig.De afgelopen jaren heb ik als adviseur en manager (MT-lid) in de energiesector gewerkt bij een leidende energieleverancier in Amsterdam. Ik houd me bezig met zaken als marktonderzoek, strategie en routekaart, partnership en propositie-ontwikkeling en implementatie. Mijn kracht zit in het ontwikkelen van strategische perspectieven in samenwerking met anderen en het realiseren en soms forceren van doorbraken.

Dave is in te zetten voor:

 • Strategie en business-development
 • Interim-management (commercie, marketing)
 • Project- en programma-management
Mail me

Bart Meijer

Energie is een primaire levensbehoefte en betrouwbaarheid van energie is van onschatbare waarde.Duurzame projecten binnen de energiesector zetten deze levensbehoefte vaak onder druk en dat vind ik jammer. Ik geloof namelijk dat een evenwichtige waardering van duurzame initiatieven zal bijdragen aan de leveringszekerheid en daarmee ook aan het draagvlak in de maatschappij.Een van mijn doelen is dan ook processen perfect te stroomlijnen om snel tot de kern van een bedrijf te komen. Ik streef ernaar oplossingen te vinden waar problemen zich lijken op te stapelen; knopen doorhakken, risico’s zorgvuldig inschatten: zo creëer ik nieuwe kansen voor de klant.Na 15 jaar ervaring binnen netbeheer in de energiesector zijn er vele mooie  uitdagingen langsgekomen.

Bart is in te zetten voor:

 • Portfolio- of riskmanagement bij leverancier of programmaverantwoordelijke
 • Energiedat-management bij leverancier of programmaverantwoordelijke
 • Interim-management
Mail me

Joost van Barneveld

De opgave van verduurzaming is overweldigend. Mijn kracht ligt erin beslissers op basis van feiten te begeleiden naar een keuze die nú met overtuiging gemaakt en uitgevoerd kan worden.Meer dan zeven jaar heb ik de Europese Commissie, ministeries en onderzoeksinstituten hun strategie helpen kiezen op het gebied van duurzame energie, robotisering, smart-grids en autonome systemen. Dat doe ik door de overweldiging eerst om te zetten in verbeelding en wensen en vervolgens in prioriteiten op basis van diepgaande technische, economische en bestuurlijke analyse. Daar beleef ik als natuurkundige veel plezier aan!Gedurende mijn loopbaan als consultant heb ik een breed netwerk opgebouwd van onderzoekers, beleidsmakers, en innovatieve bedrijven. Die verbind ik graag in publiek-private samenwerkingen voor praktische oplossingen: een advies is immers pas wat waard als je het uitvoert.

Joost is in te zetten voor:

 • Opties verkennen en genereren
 • Impact-analyses
 • Begeleiding van tenders en offertetrajecten
 • Socio-economisch onderzoek
 • Matchmaking
Mail me

Rick Roor

Toen de eerste elektrische Renaults, Nissans, en Tesla’s omstreeks 2010 op de markt verschenen mocht ik voor het eerst plaats mocht nemen in een elektrische auto. Een unieke ervaring destijds, waardoor ik echt in het hele elektrisch rijden ben gaan geloven. Even later mocht ik mijn markt- en productkennis uitbreiden bij de pioniers van de laadinfrastructuur in Nederland en later ook bij een kennisplatform voor EV-charging.

Door met een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit richting een specifiek doel te werken, heb ik verschillende business units mede op- en verder uitgebouwd tot een succesvolle afdeling waarbij er verschillende unieke producten in de vorm van service, software en proposities konden worden aangeboden en gebruikt. Door mijn uitgebreide EV-netwerk in te zetten, met daarin vrijwel iedere partij op elke verschillende rol, probeer ik op grote schaal impact te maken richting een duurzamere samenleving.

Rick is in te zetten voor:

 • Product management
 • Product development
 • Business development
 • Implementatie
Mail me

Nassar Pragt

We staan midden in zowel de energie transitie als de vierde industriële revolutie. We laten de zekerheden van het verleden achter ons. En hoe we in de toekomst leven is allerminst duidelijk. Dit is het tijdsgewricht waar we ons in bevinden. Toch geloof ik dat we met ons vermogen te innoveren, aan te passen en samen te werken ook deze uitdaging het hoofd kunnen bieden.De afgelopen jaren heb ik als technology consultant verschillende projecten gedraaid bij bedrijven binnen de energie sector. In mijn projecten heb ik geleerd dat technologie en mensen nooit los van elkaar gezien mogen worden. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan en vormt dit voor veel bedrijven de grootste uitdaging. Mijn doel is dan ook altijd te begrijpen wie de klant is, waar deze staat en waar deze naar toe wil. Pas als je organisaties en technologie echt begrijpt en bij elkaar brengt ontketen je synergie, dat is wat ik doe.

Nassar is in te zetten voor:

 • Strateeg voor duurzame energieoplossingen
 • Consultant voor IT/OT-integratie
 • Project- en programmamanagement  
 • Data en proces analyse
Mail me

Marc Meesters

In 2002 maakte ik de switch vanuit telecom naar de energiesector. Een sector die toentertijd de 1estappen van de liberalisering ondervond en waar men gesprekken met klanten maar lastig vond. In de afgelopen 20 jaar is er in deze branche heel veel veranderd en zitten we op dit moment midden in een energietransitie, waar de markt gelukkig steeds meer een sterk bepalende rol speelt.

Ook ik heb in deze tijd in diverse rollen bij verschillende marktpartijen veel geleerd. Niet alleen door gesprekken met vele klanten, maar ook over de vele aspecten van de energiemarkt, zoals bijvoorbeeld energiehandel, flexmarkten en congestie. In deze rollen ben ik veelal betrokken geweest bij product- en marktontwikkeling en heb ik altijd de diensten/producten van 0 naar 100 gebracht. Tevens geïnspireerd door de boeken  Good to Great van Jim Collins en The Third Industrial Revolution van Jeremy Rifkin.

Marc is in te zetten voor o.a.:

 • Product development
 • Business development
 • Sales
Mail me

Sietze Hamstra

Ik kan niet ontkennen dat ik enige scepsis had ten aanzien van elektrisch rijden toen ik 11 jaar geleden hartje winter in een Nissan Leaf van Amsterdam naar Apeldoorn reisde. Met 90 op snelweg, raampje open tegen beslagen ramen en nog 1 km range over, kwam ik op plaats van bestemming aan. Dat kon beter en daar wilde ik graag een actieve rol in spelen. Vanaf 2013 ben ik daarom gaan werken in de duurzame sector, gericht op e-mobility, om bij te dragen aan de beweging in de goede richting: schonere lucht voor nu en toekomstige generaties. In het afgelopen decennium heb ik me gespecialiseerd in project – en programmamanagement, business development & sales en operationeel management. Doordat ik communicatief sterk ben, mezelf snel kan aanpassen en stressbestendig ben, kan ik verschillende typen opdrachten uitvoeren. Met mijn ervaring in zowel corporate omgevingen als familie- en kleinbedrijf, begrijp ik de relevante dynamiek en kan ik met mijn drive en daadkracht snel en efficiënt waarde toevoegen.

Sietze is in te zetten voor:

 • Project- en programmamanagement
 • Business development & sales
 • Propositiemanagement
 • (Operationeel) management
Mail me

Twan Kramer

Ik ben geboren en getogen in Almere, waar windturbines onderdeel zijn van de horizon. Vanaf mijn slaapkamer zag ik de draaiende wieken. Toen ik bewust werd van verduurzaming vroeg ik mij al snel af: “Als windturbines zo goed zijn voor het klimaat, waarom staan ze dan niet overal?”. Vandaag de dag snap ik dat verduurzaming erg complex kan zijn. Tegenwoordig word ik juist enthousiast van de socio-technische complexiteit in het energiesysteem en heb ik vaardigheden opgedaan om complexe vraagstukken met beide handen aan te pakken. Daarbij ben ik gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen in de energietransitie om zo Nederland een stuk duurzamer te maken.

Twan is in te zetten voor:

 • Systeemanalyse
 • Strategie en innovatie
 • Consultancy
Mail me

Jeroen De Bakker

De winters uit mijn jeugd zullen ongetwijfeld  met vleugje romantiek in mijn herinnering zijn opgeslagen: Maanden lang kou, veel sneeuw en de vijvers lang genoeg bevroren om te leren schaatsen. 

Maar dat het klimaat gedurende mijn leven veel verandert is voor mij geen vraagteken meer. De vraag is meer hoeveel impact het gaat maken op onze en toekomstige generaties. 

De energietransitie is een van de meest uitdagende vraagstukken waar we als samenleving voor staan. En via Krachtwerk krijg ik de kans om daar een steentje aan bij te dragen.

Als project en programma manager met een IT achtergrond heb ik de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan.

Van het opzetten en uitvoeren van complexe transitie programma’s tot het aan de praat krijgen van vastgelopen teams. Van strategisch stakeholder management tot het herindelen van organisatiestructuren en werkprocessen. In kleine en grote organisaties, nationaal en internationaal. 

Met al deze ervaring kan ik er voor zorgen dat bedrijfs- en project doelen worden gerealiseerd én een prettige werksfeer wordt gecreëerd waarbij medewerkers optimaal kunnen presteren.

Jeroen is in te zetten voor:

 • Project management
 • Programma management 
 • Scrum master / agile coach
Mail me

Pearl Kettenburg

Energiecrisis, congestiemanagement en prijsplafonds ; je ontkomt niet meer aan dit soort terminologie. Maar waardoor is dit ontstaan en hoe ga je om met dit soort nieuwe risico’s in een alsmaar veranderend energielandschap?Tijdens mijn studietijd heb ik het voorrecht gehad om door een bijbaan als data analist bij een PV-partij kennis te mogen maken met de elektriciteitsmarkt en direct verliefd te worden op mijn grootste passie. Zoals ik later in mijn carrière wel eens ‘het elektriciteitsmeisje’ werd genoemd, voelt het als de dag van vandaag; energie is mijn ding.Graag zet ik de brede kennis die ik de laatste 7 jaar heb opgedaan bij verschillende organen binnen de energiesector (van producent tot leverancier, landelijke netbeheerder en pv-partij) in, om de maximale waarde voor mijn opdrachtgever te kunnen creëren. De ene keer kan deze liggen in het optimaliseren van het productieproces, het aanpassen van de commerciële contracten of het strategisch inzetten op verduurzaming in de breedste zin des woordes. De facetten zijn eindeloos en elke dag komen er weer nieuwe mogelijkheden bij.En juist dat maakt dit, in mijn opinie, de meest mooie en fascinerende markt om in te werken; want al gaandeweg leren we samen hoe wij het beste om kunnen gaan als maatschappij met alle vraagstukken en obstakels die bij het hedendaagse ‘Energie-dossier’ komen kijken.En met trots en een hele boel plezier draag ik hier graag aan bij via Krachtwerk! 

Pearl is in te zetten voor:  

 • Portfolio- en riskmanagement (tevens gespecialiseerd in groencertificaten) 
 • Consultancy strategisch advies en business development  
 • Workshops en lezingen omtrent de elektriciteitsmarkten
Mail me

Veerle Tellier

Als idealist geloof ik in een mooiere wereld. Eén die duurzaam leefbaar is voor de natuur, mens en dier. Ik ben opgegroeid aan de rand van de Veluwe tussen de bossen en leerde sindsdien de natuur waarderen. Haar kunnen bewaren en beschermen via de duurzame energiewereld is voor mij dus ook vanzelfsprekend. Duurzame verbetering kunnen we onder andere bereiken door samen te werken, educatie en pure daadkracht. Krachtwerk heeft deze missie en versnelt daarmee de energietransitie. Daar zet ik me dan ook graag voor in. Dit doe ik door; op creatieve wijze te pionieren, mijzelf te ontwikkelen en op ondernemende wijze impact te maken. Ik enthousiasmeer anderen graag om het beste uit henzelf en hun omgeving te halen, om samen, in verbinding, een betere toekomst te realiseren.

Mijn loopbaan startte bij een energieleverancier en van daaruit heb ik mij verder ontwikkeld in een start up, de zorg en bij een vooruitstrevende pensioenuitvoerder. Ik ben een energieke, ondernemende leider die groei nastreeft en graag verbindt. Met een coachende en servicegerichte aanpak, beoog ik tevens sfeer te creëren en werktevredenheid. Daarnaast kijk ik graag naar de grote lijnen, ben ik altijd nieuwsgierig naar de ‘why’ en ben ik beslisvaardig en analytisch ingesteld. Graag werk ik samen aan een duurzame toekomst!

Veerle is in te zetten voor:

 • Business development
 • Consultancy
 • Project- en procesmanagement
 • Strategie en innovatie
Mail me

Lennart Verheijen

Er bestaat geen ultieme oplossing waarmee we het klimaatprobleem op kunnen lossen. Wat we nodig hebben zijn miljoenen grote en kleine product- en procesverbeteringen, gedragsveranderingen, nieuwe diensten/uitvindingen en wijzigingen in regelgevingen. Ik krijg er energie van om hier elke dag mijn steentje aan bij te dragen. Dit kan ik niet alleen en ik vind het dan ook leuk om slimme mensen samen te laten werken binnen een team, organisatie, project of programma. De echte uitdaging is vaak niet om iets nieuws werkend te krijgen, maar om het op te zetten op een manier dat het zo in een organisatie verankerd wordt dat je het ook echt jarenlang kan blijven gebruiken/verkopen. Dit is waar ik mijn hele werkende leven mee bezig ben geweest in diverse rollen als innovatie manager, projectmanager, product manager en verschillende leidinggevende rollen.  

Ik heb veel ervaring in de wereld van de netbeheerders, energiemarkten, flexibiliteitsdiensten en met name het laden van elektrisch vervoer, een sector waar ik twaalf jaar in gewerkt heb.  

Lennart is in te zetten voor:  

 • Interim-Management  
 • Project- en programmamanagement  
 • Product management  
 • Productontwikkeling  
 • Consultancy  
 • Strategie en innovatie
Mail me

Leanne Gijsbertse

Ik geloof sterk in de kracht van onze generatie om een verschil te maken in de energietransitie. Wij moeten het gaan doen, en we hebben alle frisse en nieuwe ideeën nodig. Sinds mijn studietijd ben ik bij diverse duurzame projecten betrokken geweest. Ik ben gefascineerd geraakt door de complexiteit en de vele domeinen die de energietransitie raakt. Het is een systeemverandering waarbij alle losse elementen uiteindelijk op elkaar moeten inhaken. Voor deze uitdaging kom ik met plezier elke ochtend mijn bed uit.

Ik ben met name werkzaam geweest in de publieke sector op de gebieden netcongestie en waterstof. Twee onderwerpen die essentieel zijn om het energiesysteem van de toekomst te bouwen. Dit doe ik met veel enthousiasme en een resultaat gerichte aanpak. Anderen noemen mij ook wel “aanstekelijk ongeduldig”, hierdoor kan ik anderen motiveren en meenemen in de transitie. Ik ben in staat snel verschillende belangen te begrijpen en complexe vraagstukken behapbaar en begrijpelijk te maken.

Leanne is in te zetten voor:  

 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Consultancy
 • Strategie en innovatie
Mail me

Rixt Wetser

Na vele jaren voor de klas te hebben gestaan heb ik 2 jaar terug de overstap gemaakt naar het werk van Office manager. Het geeft mij voldoening om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en ik werk uit handen kan nemen van mijn collega’s.

Wat mij aantrekt in het werken bij Krachtwerk is dat we, net als in het onderwijs, ons steentje bijdragen aan een betere toekomst!

Mail me

Amy Slootweg

Een van de grootste uitdagingen waar we momenteel voor staan is de energietransitie. Mijn doel is om bij te dragen aan een duurzame samenleving en ervoor te zorgen dat duurzaamheid voor nieuwe generaties vanzelfsprekend is. Ik krijg energie van een uitdaging waarbij een succesvolle oplossing er echt toe doet en de energietransitie een stap verder helpt. Een oplossing is voor mij alleen succesvol als deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt en geïmplementeerd is. Mijn analytisch vermogen in combinatie met een pragmatische instelling zorgt voor praktische oplossingen. Ik heb een diverse achtergrond van startup tot netbeheerder en van consultant tot teammanager. Deze diverse achtergrond stelt me in staat verschillende gezichtspunten in te nemen en ik heb een groot verbindend vermogen dat ik inzet bij implementatietrajecten en stakeholdermanagement. Ik ben gestructureerd en wordt gedreven door nieuwsgierigheid. Het liefst combineer ik projectmanagement met strategie en innovatie.

Amy is in te zetten voor:

 • Project- en programmamanagement
 • Consultancy
 • Strategie en innovatie
 • Implementatie
Mail me

Fardau van der Galiën

Het versnellen van de energietransitie is voor mij een grote drijfveer! Ik krijg veel energie van werken in een missiegedreven bedrijf op het gebied van innovatie in de duurzaamheidssector. Ik ben enthousiast en ambitieus, maar altijd kritisch. Ik ben analytisch en sociaal. En daarmee goed in projectmanagement, het maken van een plan en het vervolgens implementeren; het brengen van een idee van nul naar volledige executie. Met mijn ervaring bij Vandebron in het opzetten van de elektrisch rijden diensten, waaronder slim laden, heb ik veel ervaring opgedaan op gebied van elektrische mobiliteit en energie.

Fardau is in te zetten voor:

 • Project- en programmamanagement
 • Consultancy
 • Implementatie
Mail me

Else Veldman

Al meer dan 15 jaar zet ik mij in voor een duurzame energievoorziening. Nog altijd staan we voor een flinke uitdaging om deze te realiseren. We moeten echt versnellen en bestaande systemen veranderen. Dit kan door anders te denken, anders te organiseren, concrete innovaties en samen te werken. Vanuit Krachtwerk lever ik graag een concrete bijdrage door het realiseren van zinvolle innovaties. In diverse rollen – zoals strateeg, business developer, programmamanager en teamleider – heb ik gewerkt aan innovaties en slimme energiesystemen. Met mijn creatieve denkkracht zoek ik naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Ik kan tot de essentie komen en samen richting bepalen. Ik houd ervan personen en organisaties te verbinden, samen creatieve oplossingen te zoeken en aandacht te geven aan het realiseren van een goed resultaat.

Vanuit mijn achtergrond bij Enexis, waar ik ruim tien jaar aan de vernieuwing van het elektriciteitsnet heb gewerkt en ook promotieonderzoek heb gedaan naar de impact van de energietransitie op de distributienetten, heb ik ook een flinke dosis kennis over het elektriciteitsnet en de netcongestieproblematiek.

Else is in te zetten voor:

 • Strategie en innovatie
 • Project- en programmamanagement
 • Business development
 • Consultancy m.b.t. lokale energiesystemen & netcongestie
Mail me

Roos den Hertog

Met een energieke en intrinsieke motivatie wil ik een significante bijdrage leveren aan de energietransitie. Al van jongs af aan ben ik ook zeer geïnteresseerd in de effecten van klimaatverandering op zowel lokaal als mondiaal niveau. Tijdens mijn studie heb ik ontdekt dat de energiesector een cruciale rol speelt in het bevorderen van duurzaamheid wereldwijd. Daarom wil ik met mijn werkervaring binnen de energiesector mij verder verdiepen in- en kennis uitbreiden met de ervaring van Krachtwerk en haar netwerk. Het dynamische aspect van de energiesector, waar innoveren centraal staat, spreekt mij daarom ook erg aan. Samen met mijn collega’s wil ik impact maken, zowel voor Krachtwerk als voor onze klanten. Ik streef naar openheid, betrokkenheid en behulpzaamheid vanuit alle partijen. Het werken in teamverband, analyseren van complexe vraagstukken en het doelgericht op zoek gaan naar oplossingen vind ik erg belangrijk. Samen streven we voor een betere leefomgeving, nu én in de toekomst. Kortom, ik kijk ernaar uit om samen te werken aan deze belangrijke missie!

Roos is in te zetten voor:

 • Consultancy
 • Projectmanagement
 • Systeemanalyse
Mail me

Imke Breur

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen in deze tijd van verandering? Dit is een vraag die tijdens mijn studie steeds meer naar voren kwam. Duurzame energie heeft altijd mijn interesse gehad, en ik ben vastbesloten om met deze interesse aan de slag te gaan. Daarom wil ik me graag inzetten voor de energietransitie en bijdragen aan projecten die een positieve impact hebben op onze planeet. Als stagiair bij Krachtwerk ben ik enthousiast om deel uit te maken van dit inspirerende team.

Op dit moment werk ik aan een spannend project dat hopelijk Krachtwerk zal ondersteunen in hun missie. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier veel kan leren en ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Bovendien ben ik vastbesloten om mijn steentje bij te dragen aan Krachtwerk door me te richten op de innovatiepijler binnen het bedrijf. Samen kunnen we echt het verschil maken!

Laura Dignum

De energietransitie is hard nodig om klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen en te kunnen blijven zorgen voor een leefbare wereld voor iedereen. We zijn hier in Europa al goed bezig, maar een verdere versnelling is van groot belang. De wil is er, de mogelijkheden zijn er, maar de nodige complexiteit is er ook. Door de juiste samenwerking, innovatieve oplossingen en daadkracht heb ik er volle vertrouwen in dat we er gaan komen. En hier zet ik mij met veel toewijding voor in!

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als adviseur op gebied van hernieuwbare energie en als technology consultant, waarin ik bij verschillende organisaties actief was in de energiesector. Ik zoek graag de verbinding op, heb oog voor detail en ik houd ervan om meerdere disciplines bij elkaar te brengen. Dit doe ik met effectieve communicatie en coördinatie, ondersteund door analytische vaardigheden en vooral met een positieve insteek!

Laura is in te zetten voor:

 • Consultancy
 • Project- en procesmanagement
 • Impact analyse

Terry Mulder

Krachtwerk is een beweging in de energietransitie, een nieuw geluid waarmee we werken aan een betere wereld. Als Online Marketeer is het mijn rol om dit verhaal naar buiten te brengen. Met een achtergrond in fashion, design en branding breng ik een frisse en vernieuwende kijk op marketing. Ik geloof sterk in de kracht van kennisdeling, vooral in een tijd waarin informatie niet altijd vrij toegankelijk is. Daarom zet ik me in om mensen te informeren over onze groene visie en de mogelijkheden voor een duurzame toekomst.

Door creatief en authentiek te blijven in mijn benadering, help ik Krachtwerk niet alleen zichtbaarder te maken, maar ook trouw te blijven aan haar waarden. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de groei van Krachtwerk, terwijl we samen bouwen aan een duurzame en eerlijke wereld.

Caspar Leusink

Ik ben een ervaren product manager met een specialisatie in Emobility en software development, en een achtergrond in verandermanagement. Na ruim 8 jaar te hebben gewerkt bij een van Nederlands eerste en grootste CPO/MSPs ben ik bij Krachtwerk begonnen om die ervaring naar bedrijven te brengen die met vraagstukken zitten en/of behoefte hebben aan daadkracht. Als Product manager en Owner heb ik geleerd de klant altijd centraal te stellen en slimme digitale oplossingen te bouwen voor klant en medewerker. Als teamleider werk ik op basis van vertrouwen en verbinding en motiveer ik met enthousiasme en visie. Mijn dagelijkse motivatie haal ik uit sociaal contact, uit telkens weer nieuwe dingen proberen, leren, en verbeteren, en uiteindelijk door te weten dat dit alles bijdraagt aan een betere wereld.

Caspar is in te zetten voor:

 • Consultancy
 • Productmanagement
 • Software development
 • Interim management
 • Project- en Procesmanagement