Programma Verduurzaming Zakelijke Markt
Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft stevige duurzaamheidsambities. Een van de vraagstukken waar zij nu voor staan is hoe de energietransitie van de zakelijke markt versneld kan worden. Hiermee zijn Krachtwerkers Laurens, Dave en Tineke aan de slag gegaan. 

De lat ligt zelfs hoger dan de doelstellingen in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in Amsterdam, circa 28% (scope 1 en 2), een stevige opgave dus.

Krachtwerk is gestart met een strategische verkenning van dit vraagstuk. 

Hierin werden vragen beantwoord zoals: 

  • Hoe ziet de CO2-uitstoot van de zakelijke markt eruit en waar zit de ‘sweet spot’?
  • Wat zijn behoeftes en barrières van ondernemers?
  • Wat doet de op dit gemeente al aan de verduurzaming van de zakelijke markt? En wat kan geleerd worden van andere gemeenten?
  • Hoe kan de gemeente de meeste impact behalen met het beschikbare budget?

Hierbij werd onder andere duidelijk dat (intensiveren) van de handhaving niet voldoende gaat zijn. Hieruit kwam dan ook een nieuw vraagstuk voort: welke instrumenten moet de gemeente nog ontwikkelen?

De verkenning resulteerde in een Programma Verduurzaming Zakelijke markt. Hierbij wordt een integraal pallet aan instrumenten ontwikkeld, worden barrières voor koplopers geslecht, wordt de grote ‘middenmoot’ ondersteund en ontzorgd en worden ook achterblijvers geprikkeld om stappen te zetten.

Momenteel wordt de daad bij het woord gevoegd en geef Krachtwerk invulling aan het uitvoeringsprogramma, samen met partners en ondernemers uit de stad.

Onder andere:

  • Samenwerking opzetten voor collectieve verduurzaming bedrijventerreinen.
  • Ontwikkelen van integraal aanbod voor de ondernemers, inclusief begeleiding van tender en opzetten pilots.
  • Draagvlak onderzoek onder ondernemers.
  • Afspraken maken met de Omgevingsdienst over de uitvoer van hun taken mbt reguleren en handhaven.
  • Bijdrage leveren aan Duurzaam Herstelplan om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronacrisis.

Project door Krachtwerkers:

krachtwerker Laurens

Laurens

Projectmanager
& consultant duurzaamheid

Dave

Consultant verduurzaming
& E-mobility

Tineke

Project-
& procesmanager

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op