Pilot renovatie warmtevoorziening woningen

In Nederland hebben we besloten dat we op termijn van het gas af gaan. Om dat te realiseren hebben we slimme oplossingen nodig. Krachtwerker Wilma werkt daarom met zeven projectpartners aan een concept voor renovatie van de warmtevoorziening in bestaande woningen. Om dit concept te testen heeft TKI Urban Energy een subsidie beschikbaar gesteld.

In dit project wordt een proefopstelling gebouwd en getest waarmee alle woningen met energielabel B of beter met minimale overlast ‘van het gas af’ kunnen. Het energiesysteem bestaat uit zonnepanelen met thermische absorbers en een ondiepe en compacte warmte- en koude-opslag (WKO) onder de grond (boring tot maximaal 30 meter). Deze wordt buiten de woning geplaatst en hierin wordt ook de warmtepomp geplaatst zodat er geen overlast in huis is. 

Door de opslag van de warmte onder de grond kan de warmtepomp altijd in een gunstig bereik opereren en is de energievraag minimaal. Het systeem levert een comfortabele 40 graden aan het verwarmingssysteem in huis. Voor warm tapwater van minimaal 55 graden wordt er een boiler met elektrisch element gebruikt. De benodigde stroom wordt opgewekt met de zonnepanelen op het dak.

Het systeem is bedoeld voor alle grondgebonden woningen die beschikken over een bereikbare (gemeenschappelijke) tuin. Het mooie aan deze milieuvriendelijke mini-WKO is dat er met deze oplossing geen straten opengebroken hoeven te worden, wat erg fijn is in gebieden met veel kabels en leidingen. En door de ondiepe plaatsing van warmtewisselaars kan de oplossing ook in waterwingebieden worden geplaatst.

Binnenkort komen de eerste testresultaten binnen, dus meer info volgt snel. 

Zie voor meer informatie ook www.debron.dev.

Project door Krachtwerker:

Wilma

Programmamanager
& consultant subsidies

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op