Met Moves draagt Krachtwerk bij aan leefbare en bereikbare steden.

Mobility as a Service (MaaS) draagt bij aan de uitdaging om grote steden in Nederland bereikbaarheid en leefbaarheid te houden. Reizigers krijgen de vrijheid om te kiezen tussen verschillende vervoersopties om van A naar B te reizen binnen één enkel platform. Voor de regio Rotterdam/Den Haag is Krachtwerk betrokken bij de ontwikkeling van Moves. Moves is de MaaS-app waarmee de hele reis wordt organiseert, waardoor het opladen van passen of aanschaffen van losse kaartjes overbodig wordt. Het voordeel voor reizigers is dat dure OV-passen of abonnementen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen niet langer nodig zijn, want nagenoeg alle vervoersmogelijkheden kun je plannen, boeken, betalen en declareren via de Moves-app. Bovendien betaal je alleen naar gebruik.

Dankzij dit initiatief verkeer uit de drukke binnensteden geweerd. Het idee is dat we straks niet terug te vallen in oude gewoontes en massaal vaststaan, maar reisgedrag positief beïnvloeden en mensen verleiden de auto te laten staan.

Meer informatie over deze app vind je op www.Moves.nl.

Krachtwerker Matthijs Verhiel is gestart als de product owner van de app en is nu commercieel verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuwe bedrijven die het nieuwe reizen implementeren. Daarnaast is hij de partner van vervoerders zoals deelvervoer partijen die willen aansluiten bij Moves.

Krachwerker Janneke Kreike neemt binnen dit project de marketing en communicatie van de Moves-app voor haar rekening. Zij zorgt ervoor dat de app op een slimme manier zichtbaarheid krijgt in de regio en het innovatieve platform verdere bekendheid geniet bij het brede publiek. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland Moves gaan gebruiken.

 

Project door Krachtwerkers:

Matthijs

Mobility Consultant
& interim manager

Janneke Kreike

Janneke

Marketing & Communicatie strateeg

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op