Handreiking Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer

Laadinfrastructuur is de motor achter elektrisch vervoer. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het faciliteren en stimuleren van de uitrol van de lokale laadinfrastructuur. 

Vraagstukken die hierin van belang zijn: 

  • Welke keuzes maak je als gemeente? 
  • Wat pak je regionaal op en welke verantwoordelijkheden heb je lokaal? 
  • Hoe behoud je de regie over de openbare ruimte?
  •  Hoe kom je e-rijders tegemoet met (openbare) laadlocaties? En welke rol speelt de markt daarin?

Voor deze vragen heeft Krachtwerk in opdracht van NKL, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, een Handreiking Visie & Beleid opgesteld. De handreiking helpt gemeenten door overzicht te geven van onderwerpen waarop beleidskeuzes moeten worden gemaakt en geeft inzicht in de verschillende opties en bijbehorende overwegingen.

Project door Krachtwerker:

Dave

Sr. Consultant

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op