File op het elektriciteitsnet voorkomen met een slim contract voor batterijcapaciteit

Er is steeds meer file op het elektriciteitsnet. Door slim en efficiënt om te gaan met de beschikbare netcapaciteit kunnen we er voor zorgen dat er nieuwe zon- en windparken kunnen blijven worden aangesloten.

Duurzame energiebronnen produceren veel elektriciteit als de zon schijnt of de wind waait, maar op een windstille nacht is er helemaal geen productie. Dit zorgt voor sterke pieken en dalen. Eén van de slimme oplossingen is om deze pieken en dalen te verminderen door een grote batterij te plaatsen bij een wind- of zonnepark. Zo’n batterij kan in de uren dat er veel productie is een deel van de energie opslaan, en deze later aan het net leveren.

Invest-NL heeft Krachtwerk gevraagd te helpen bij het opstellen van een raamcontract waarmee de eigenaar van zo’n batterij de capaciteit als dienstverlening beschikbaar stelt aan het zonnepark op de momenten dat dit nodig is.  De eigenaar van het zonnepark betaalt hier een service fee voor aan de eigenaar van de batterij. Door het dienstverlening model worden de mogelijkheden om de batterij zo optimaal mogelijk in te zetten op de markt, nauwelijks ingeperkt. Dit verbeterd de business case van de batterij.

Het zoeken van de ideale samenwerkingsvorm tussen partijen die erg verschillen in bedrijfsmodel maakte deze opdracht erg interessant.  Verschillende interviews met de stakeholders gaven een duidelijk beeld wat uiteindelijk heeft geleid tot een raamcontract in dienstverleningsvorm.

 

Project door Krachtwerker:

krachtwerker Bart

Bart

Sr. Consultant Flexibiliteitsmarkten

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op