Energietransitie in een volle openbare ruimte

Wat is de impact van de grote transitie-opgaven op de toch al volle openbare ruimte van Amsterdam? Dat is de kernvraag waar Krachtwerker Marcel mee aan de slag is gegaan voor de gemeente Amsterdam. 

Op thema’s zoals warmte, elektra en telecom staan grote transities voor de deur. Alternatieven op aardgas, elektrisch rijden, all-electric warmteoplossingen en warmtenetten: het moet allemaal een plek in de (nu al overvolle) stad krijgen als we de stap naar aardgasvrij en CO2-neutraal willen maken. 

De te nemen stappen zijn hierin:

  • De potentiële ruimtelijke impact van ambities en de effecten daarvan in kaart brengen.
  • Het ontwikkelen van kaders waarbinnen de regie gevoerd kan worden met nutspartijen die werken aan de transitie in de stad. 
  • Het samenbrengen van belangen en ambities in een complex veld van stakeholders is het proces.

Met alle partijen, belangen en te nemen stappen is het een uitdaging om de openbare ruimte van Amsterdam optimaal in te richten op het gebied van nutsvoorzieningen. Het doel is in elk geval een aantrekkelijke en toegankelijke stad te blijven, en daarbinnen de benodigde transitie vorm te geven.

Project door Krachtwerker:

Marcel

Projectmanager
& projectontwikkelaar

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op