Energieneutraal Veenendaal

De Gemeente Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Het bedrijfsleven en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om deze ambitie waar te maken. Ze hebben afspraken gemaakt hoe zij hieraan kunnen bijdragen en deze afspraken vastgelegd in een Energieconvenant. In het convenant streven de partijen samen naar 15% energiebesparing bij bedrijven in 2021. Daarnaast is het doel dat bedrijven 5% van de energie lokaal en duurzaam opwekken.

Om deze doelstellingen te behalen wordt het Veenendaalse bedrijfsleven ondersteund door energiemanager Laurens Wiersma. Hij is het aanspreekpunt voor bedrijven die moeten voldoen aan de milieuwetgeving, zoals omschreven in het Activiteitenbesluit én voor alle andere bedrijven die hun energieverbruik substantieel willen verlagen.

De eerste enthousiaste ondernemers hebben zich positief uitgesproken over het energieconvenant. Naast het duurzaamheidaspect levert dit namelijk ook financieel voordeel op. En er zijn meer voordelen zoals onderlinge kennisuitwisseling en collectieve projecten die opgezet kunnen worden.

Project door Krachtwerker:

krachtwerker Laurens

Laurens

Projectmanager
& consultant duurzaamheid

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op