Elektrisch Autodelen

MRA-Elektrisch

Krachtwerker Thijs adviseert en helpt MRA-Elektrisch om elektrisch autodelen te bevorderen en hierin samenwerking met gemeenten uit het werkgebied van de MRA-E op te zetten.

Voor het streven naar meer duurzame mobiliteit binnen het werkgebied, richt MRA-E zich op het faciliteren van elektrisch autodelen als een milieuvriendelijk alternatief. Het doel is om de voordelen van elektrisch rijden toegankelijk te maken voor een breder publiek, wat niet alleen bijdraagt aan schonere lucht, maar ook aan de algehele duurzaamheidsdoelen.

Met meetbare doelstellingen zoals het vergroten van het aantal beschikbare elektrische deelauto’s en het vergroten van de bewustwording rond duurzame mobiliteit, zetten we stappen in de richting van een groenere toekomst. De resultaten spreken voor zich en tonen de impact van samenwerking met lokale gemeenten op het gebied van duurzame mobiliteit.

De nauwe samenwerking met lokale overheden is cruciaal geweest voor het succes van het project. Door gezamenlijke inspanningen werken we aan een duurzaam systeem voor elektrisch autodelen, waarbij we rekening houden met de unieke behoeften en uitdagingen van elke gemeente binnen de MRA-E regio.

Onze reis stopt hier niet. We streven naar verdere uitbreiding van het elektrisch autodeelnetwerk, implementatie van innovatieve technologieën en het betrekken van nog meer initiatiefnemers bij onze missie voor duurzame mobiliteit. De toekomst ziet er elektrisch en groen uit!

Voor meer informatie over dit project bij MRA-E of elektrisch autodelen, kan er contact worden opgenomen met Krachtwerker Thijs van der Zee.

Project door Krachtwerker:

Thijs

Krachtwerker duurzame mobiliteit en energie

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op