Duurzaam reisgedrag Utrecht 

Krachtwerkers Nanet Rutten en Thijs van der Zee werken als procesmanagers aan een duurzame mobiliteitsopdracht in de regio Utrecht.

Deze opdracht bestaat uit twee delen: 

Aan de ene kant brengen ze verschillende programmalijnen van Goedopweg en U Ned in de regio Utrecht bij elkaar en maken daarbij de raakvlakken en synergiekansen inzichtelijk. Concreet gaat het om: Korte Termijn Aanpak (Goedopweg), Aanpak 2030 en Regiopoorten.

Daarnaast zijn ze bezig met het organiseren van proces en inhoud om de impact van duurzaam reisgedrag te vergroten. Verschillende regionale samenwerkingsverbanden werken aan eigen projecten om duurzaam reizen te stimuleren, maar sinds de landelijke samenwerking Beter Benutten (en Beter Benutten Vervolg) in 2017 is beëindigd weten de regio’s elkaar veel minder goed te vinden en is heeft het vakgebied en beleidsveld van duurzaam reisgedrag erg weinig aandacht gekregen. Via dit traject wordt er nieuw leven geblazen in de kennisuitwisseling en samenwerking omtrent duurzaam mobiliteitsgedrag, om deze te versterken en om de impact van duurzaam reisgedrag op landelijk niveau te vergroten. 

Voor deze opdracht denken Nanet en Thijs de ruggengraat uit (waarom-hoe-wat) en implementeren deze. Het einddoel is om positief impact te maken, concrete stappen de goede kant op zetten en hiermee duurzame reisgedrag als vakgebied weer op de kaart te zetten. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitstransitie. 

Met hun kennis van zowel duurzame mobiliteit, gebiedsontwikkeling en procesmanagement als ervaringen in de Utrechtse regio, gaan Thijs en Nanet hun schouders zetten onder deze strategische opgave en deze tot een succes brengen. 

Ook put Nanet uit eerdere ervaring: in 2010 werkte Nanet al aan een onderzoek (Benut Bestaande stad en netwerk) dat leidde tot een advies aan de Directeur Generaal Mobiliteit van het Ministerie over een ‘Driedubbele benuttingsstrategie’. In 2011 startte het Beter Benutten programma.   

Nanet en Thijs zijn voor werksessies en overleg regelmatig in Utrecht, uiteraard maken ze deze reis met het openbaar vervoer. 

Project door Krachtwerker:

Nanet

Sr. Krachtwerker duurzame mobiliteit en energie

Thijs

Krachtwerker duurzame mobiliteit en energie

Interesse om samen een duurzaam project aan te pakken?

Neem contact op