Om Nederland klimaatneutraal te maken, werken we aan het realiseren van duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit betekent voor ons zonder uitstoot, actief en met zo min mogelijk ruimtelijke impact. We omarmen hierbij het STOMP-principe, het stappenplan waarmee actieve, schone, ruimte-efficiënte mobiliteit voorop staan en als eerste opties worden overwogen:  

  • Stappen (lopen) 
  • Trappen (fietsen) 
  • Openbaar Vervoer 
  • MaaS (Mobility as a Service, deelsystemen) 
  • Privé – auto.  

We moeten allereerst minder reizen en als we reizen dan het liefst actief (lopen, fietsen). Voor de langere afstanden geldt dat we zoveel mogelijk op een duurzame, ruimte-efficiënte manier reizen. We passen dit zelf toe: alle Krachtwerkers fietsen of gebruiken de MaaS app Moves om naar het werk en opdrachtgevers te gaan. Hiermee plannen, boeken en betalen we onze reizen met het openbaar vervoer of deelvervoer zelf. We hebben deze MaaS oplossing samen met PON ontwikkeld en zijn trotse gebruiker van dit product. Verder maken we allemaal gebruik van de fiets en/of het openbaar vervoer om naar ons kantoor op de Sarphatistraat in Amsterdam te komen.  

Als het gaat om auto’s, bussen en logistiek geloven we dat elektrisch vervoer de toekomst heeft. Deze schonere manier van rijden wint al jaren aan populariteit en steeds meer partijen zien de voordelen ervan. Omdat waterstof hard nodig is om de industrie te verduurzamen en nog niet op grote schaal als groene waterstof beschikbaar is, is ons credo: alleen waterstof toepassen voor mobiliteit als het echt niet anders kan. Daarom richten we ons op het realiseren van elektrisch vervoer voor langere afstanden en goederenvervoer. Voor de stedelijke gebieden geloven we in het organiseren van nabijheid. Als alle voorzieningen en werk zich op fietsafstand bevinden worden steden aangenamer en inwoners gezonder en gelukkiger. Hier zijn nog een groot aantal hordes te nemen.

Want hoe richt je bijvoorbeeld een infrastructuur in met voldoende laadpalen? Hoe houd je als gemeente regie over de openbare ruimte? Hoe richt je een E-Mobility-keten zo in dat het interessant wordt voor bedrijven? Hoe organiseer je deelmobiliteit in bestaande wijken of bij een nieuwe gebiedsontwikkeling? En hoe houd je de kosten voor de gebruiker zo laag mogelijk? Door met organisaties en overheden dergelijke vraagstukken aan te pakken, zorgen we ervoor dat elektrisch rijden bereikbaar wordt voor een steeds grotere groep mensen. En dat is mooi, want als we schoner gaan rijden verminderen we onze uitlaatgassen en dragen we bij aan een beter milieu. 

Onze projecten in mobiliteit

Maud van AlphenManager Mobility as a Service

“De brede kennis en ervaring van Krachtwerk op het gebeid van mobiliteit, heeft geholpen de innovatieve MaaS (Mobility as a Service) app ‘Moves’ neer te zetten. Mede door het brede netwerk van Krachtwerk zijn ook strategische partners aangedragen om dit platform te testen. Al met al een prettige samenwerking!”