Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE)

Auteur: Roos den Hertog | Leestijd 3-4 minuten

Binnen Krachtwerk hebben wij een presentatie gehad over de huidige Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) systematiek van Nederland. Voor de grote fossiele brandstofbedrijven is er jaarlijks een verplichting om meer duurzame brandstof te verkopen aan de eindgebruiker. Met behulp van dit mechanisme kunnen ook vrijwillige bedrijven meedoen die duurzame brandstof verkopen aan de transportsector zonder dat zij een jaarverplichting ervaren. In 2026 verandert de regeling van energiesturing naar ketenemissiesturing, namelijk de Emissie Reductie Eenheden (ERE) in de Renewable Energy Directive 3 (RED3). Dit zorgt voor de nodige veranderingen in de wet- en regelgeving voor de transportsector in Nederland. Hier spelen wij graag op in!

Vrijwillige bedrijven zijn bijvoorbeeld Nederlandse Charge Point Operators (CPO’s), waar zij HBE’s ontvangen door duurzame stroom te leveren aan de eindgebruiker in de transportsector. Echter, nu is de regeling dat zij het percentage duurzame stroom ontvangen van twee jaar terug, gebaseerd op de data van CBS. Dit resulteert in 2024 in een vast percentage van 39,9%, terwijl het in de praktijk erg per dag fluctueert. Wanneer het actuele percentage (per uur) in de formule wordt opgenomen, kan dit de productie van de HBE vergroten. Momenteel moet de gelijktijdigheid van duurzame opwek al aangetoond worden bij een gesloten stroomkring. Daarnaast moet de CPO ook aantonen hoeveel stroom er verkocht is per paal en de mix die aanwezig is in het elektriciteitsnet.

De combinatie van gelijktijdigheid met publieke laadpalen kan de uitkomst bieden voor een vergroting van de HBE-productie.

Onze krachtwerker Roos heeft bij EQUANS een pilotstudie uitgevoerd op de historische data van de concessie in Utrecht, waarbij de real-time duurzame stroomdata per uur is toegepast. Dit had als resultaat dat er een 58,8% groei in HBE-productie kon worden geobserveerd ten opzichte van het stationaire duurzame stroompercentage in het net. Daarnaast is slim laden op basis van het percentage duurzame stroom toegepast, waarna er 75,3% meer HBE’s gecreëerd konden worden. Bovendien is er 9,3% CO2-besparing mogelijk met het slim laden model en kan dit het net deels ontlasten. Verder kan een hogere productie van HBE’s ook leiden tot een betere laadprijs voor de e-rijder. Deze voordelen zijn niet alleen aanwezig voor de CPO, maar zijn ook bevorderlijk voor de netbeheerder, eindgebruiker en de totale transportsector.

In de huidige wet- en regelgeving is deze combinatie nog niet mogelijk en kunnen de aanstaande wetswijzigingen de uitkomst bieden voor CPO’s. Krachtwerk vindt dat er een mogelijkheid moet komen dat CPO’s het actuele percentage duurzame stroom kunnen gebruiken voor de productie van HBE’s. Samen met andere marktpartijen kunnen we zorgen voor het verschil in de huidige systematiek. Wat vinden jullie?